ሐርበኛ ኣለም ዓሪፍካ ዶ

ክንፋነወካ ኣምላኽ ካብ ፈቐዶ

ወየ ወየ ክንብለልካ ብማዕዶ’’

ወደቦይ ገብረሚካኤል ኣለም

ተጋዳላይ ኣባል ውድብ ሳግም

ታሪኽካ ሂያው ዩ ንዘለኣለም’’

ወዲ ሰብ ዶ ይነብር

ሂያው ታሪኽ እንበር

ንነጻነት ተቃሊስካ ንሃገር’’

ኣብ ዛ ዓለም መን ኣሎ ነባሪ

ንሐርነት ተቃሊስካ ብግብሪ

ንናይ ህዝቢ ኤርትራ ክብሪ

ንናይ ሰማእታትና ሕድሪ’’

ክብለካ ዶ ኣለም ሐርበኛ ሃገራዊ

ቃልስኻ ቀጺልካዮ ከም ኤርትራዊ

በሰላ ህዝብኻ ክፍወስ ክሐዊ

ኣይኣምነልካን ኢልካ ንፋሽሽታዊ’’

ምስ ሰብ ሕልና ተጋደልቲ ተሐኤ

ንድሕነት ህዝቢ ንዳግማይ ትንሳኤ

ብዲሞክራስያ እንዳ ተመርሔ

ኣለም ተወዲቡ ክቃለስ ዝጸንሔ’’

ንነጻነት በጃ ህዝዝቡ ዝተሰለፈ

ሐርበኛ ኣብ ዓለም ታሪኽዩ ዝገደፈ

ወደባይ ገብረሚካኤል ብሰላም ዓረፈ’’

ሐርበኛ ክንዲ ሐመድ ድበኻ

ወየ ወየ እንዳበልና ንፍለየካ

ናይ ዕላማ መቃልስትኻ’’

ልሳና ዘይዓጸፈት ዋዕሮ ሂወት

ምስ ደቅኺ ያሃብኪ ትብዓት

ክንዲ ብኽያት ምሉእ ጽንዓት’’

ንመዋት መንግስተ ሰማይ የዋርሶ’’ኣምላካ ኣብ ገነቱ ይቀበሎ’’ ንሙሉኣት ቤተሰቡን መቃልስቱን ጽንዓት ይሃብኩም ጠሊ ይግደፈልኩም’’ካብ ናይ ሐዘንኩም ተኻፈልቲ ዋዕሮታትን ሐርበኛታትን ኣባላት ተሐኤ’’ገጣሚ በርሀ ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር ጀርመን 07 08 2022።