ብምኽንያት ዕረፍቲ ሐርበኛ ፍትዊ ተኽለ ወየ

ብግጥሚ ሐወየ ሐወየ እንዳበልኩ ክፋነዎ ደልየ‘‘

ወረኺ ኣይጠዓመን ጀነቫ ጀነቮ

ፍትዊ እንታይ ረኺብዎ ንገርና እባ

እንዳባ ይሐቱ ኣለዉ ካብ ሩሑቕ ቀረባ‘‘

ሰብ ዶ ይነብር ታሪኽ እንበር

ታሪኽ ፍትዊ ዝፈልጦ ክነግር

ኣስመራን ከባቢኣን ትመስክር

ምስ ብጾቱ ሰሪሑ ምስትንክር‘‘

ፓልቶካት መርደእ በጺሑኩም ዶ

እወ ንሐድነት ምዕራፉ ጋዶዩ ጋዶ

ፍትዊ ንዓዲ ኹልና ተበጊስካ ዶ‘‘

ፍትዊ ዘይሕለል ተቃላሳይ

ልሳን ህዝቡ ዘይተዋላዋላይ

ኣምላኽ ይቀበልካ ብሰማይ

መቓልስተይ ካብ ተበገስካ

መግለጺ ሲኢነሉ ንታሪኽካ

ወየ ወየ እንዳበልኩ ክፈነወካ‘‘

ኣብ ዉዑይን ዝሑልን ዘእዊ

ወድቦይ ተኽለ ሐርበኛ ፍትዊ

ወየ ወየ ይብል ኣለኹ መፋነዊ‘‘

ወደቦይ ተኽለ እወ ንሐድነት

ሰረወታይ ኤርትራዊ ወደባት

ኣኺላ ዶ ናይ ምስንባትካ ሰዓት‘‘

ፍትዊ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጉዩ ዘሊሉ

ሐርበኛ ዘይከምቶ እንታይ ገደሲ ዝብሉ

ንፍትሒ ንድሕነት ህዝቡ ዝምድር ዓውኢሉ

ኣብዚ ሕማቕ እዋን ሐመድ ኣዳም ዘይተልብሰሉ

ጋይታ ጠባይ ኣፋኑውኒ ኢልካ ዶ ሕጅስ ኣኺሉ‘‘

ኣብዛ ሕማቕ እዋን ጉድ ተረኺቡ

ወየ ፍትዊ ወደቦይ ተኽለ ኣርኪቡ

ኣሰር ሐርበኛታት ብጹቱ ሲዒቡ‘‘

እዛ ዓለም ቆጸራ ዘይብላ እንታይ እሞ

ወደቦይ ተኽለ ሐመድ ዓደቡኡ ዝሐረሞ

ኣብ ገነቱ ይቀበልካ እንዳ በልኩ ክዛዝሞ‘‘

ንፍትዊ መንግስተ ሰማይ ጠሊ ንዓኹም

ንስድራ ቤቱን ፈተውቱ ጽንዓት ይሃብኩም

ብሽም ኤርትራዊያን ተኻፈልቲ ሐዘንኩም

ዋዕሮታትን ሐበኛታትን መቃልስቲ ኣቦኹም‘‘

ዘለኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና‘‘ፍትሒ ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ‘‘ስዕረት ንደመኛታት ህዝብና

ዓንገልቶምን‘‘ገጣሚ ብበርሀ ዑቅባዝጊ ኣባል ተሐኤ ሃገር ጀርመን።