ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል ኤ.ሃ.ባ.ደ. ለ. ተሰሊፈን ብሓደ መሪሕነት ንመላኺ ጭፍራ ህግደፍ ካብ አኡሩ ኣልዘን ደሞክራሲዛዊ ስርዓት ንምትካል ዝቃለሳ ዘለዋ ሰልፍታት ኤርትራ

 

 No Political Organizations Name ስም ፖለቲካዊ ውድብ/ሰልፊ اسم التنظيم
  1 Eritrean Liberation Front ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ جبهة التحرير الإرترية
  2 Eritrean National Salvation Front ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية
  3 Democratic Front of Eritrean Unity ዲሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ - ሳግም الجيهة الديمقراطية للوحدة الإرترية - ساقم
  4 Eritrean Liberation Front – EC ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ - ፋጻሚ ቤ/ጽ جبهة التحرير الإرترية – المكتب التنفيذي
  5 Eritrean Nahda Party ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ حزب النهضة الإرتري
  6 Eritrean Nation’s Democratic Party ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ሃገር حزب الوطن الديمقراطي الإرتري _ حادي
  7 Eritrean Democratic Party ሰልፊ ዲሚክራሲ ኤርትራ الحزب الديمقراطي الإرتري
  8 Eritrean Federal Democratic Party ኤርትራዊ ፈደራላዊ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإرترية
  9 Eritrean Unity for Democratic Change ኤርትራዊ ስምረት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ الوحدة الإرترية للتغيير الديمقراطي
 10 Eritrean People's Congress ኤርትራዊ ህዝባዊ ጉባኤ المؤتمر الشعبي الإرتري
 11 Eritrean Congress Party ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ حزب المؤتمر الإرتري
 12 Eritrean Islamic Party ኤርትራዊ እስላማዊ ጉባኤ المؤتمر الإسلامي الإرتري
 13 Eritrean Alwifaq Party ሰልፊ ስኒት ኤርትራ حزب الوفاق الإرتري
 14 Eritrean Solidarity Movement for National Salvation ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር حركة الاتحاد الإرتري لإنقاذ الوطن
 15 Democratic Organization Blin Nation of Eritrean ዲሞክራስያዊውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ التنظيم الديمقراطي لقومية البلين الإرترية
 16 Eritrean National Salvation – Hidri ሃገራዊ ግንባር ኤርትራ - ሕድሪ الإنقاذ الوطني الإرتري - حدري
 17 Eritrean Afar National Congress ሃገራዊ ጉፋኤ ዓፋር ኤርትራ المؤتمر الوطني لعفر إرتريا
 18 Eritrean Democratic Adal Movement ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኣዳል حركة أدال الديمقراطية الإرترية
 19 Eritrean National Party ኤርትራዊ ሃገራዊ ሰልፊ الحزب الوطني الإرتري
 20 Democratic Movement of Saho Eritrea ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ الحركة الديمقراطية لساهو إرتريا
 21 Eritrean National Constants Front ግንባር ሃገራዊ ቀዋሚታት ኤርትራ جبهة الثوابت الوطنية الإرترية

No. ስም ፖለቲካዊ ውድብ/ሰልፊ Chairperson اسم التنظيم
1. ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ Mr. Mahmoud Almeday جبهة التحرير الإرترية
2. ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ Dr. Yusuf Berhanu جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية
3. ዲሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ - ሳግም Mr. Tewelde Ghebresellase الجيهة الديمقراطية للوحدة الإرترية - ساقم
4. ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ - ፋጻሚ ቤ/ጽ Mr. Ismael Hummed جبهة التحرير الإرترية – المكتب التنفيذي
5. ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ Mr. Abdurahma Taha حزب النهضة الإرتري
6. ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ሃገር Dr. Ahmed Saleh حزب الوطن الديمقراطي الإرتري _ حادي
7. ሰልፊ ዲሚክራሲ ኤርትራ Dr. Tesfay Sebhatu (Bringi) الحزب الديمقراطي الإرتري
8. ኤርትራዊ ፈደራላዊ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ Mr. Saleh Sabah الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإرترية
9. ኤርትራዊ ስምረት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ Mr. Yohannes Asmelash الوحدة الإرترية للتغيير الديمقراطي
10. ኤርትራዊ ህዝባዊ ጉባኤ Dr. Ismael Adem المؤتمر الشعبي الإرتري
11. ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ Mr. Herui Tedla Bairu حزب المؤتمر الإرتري
12. ኤርትራዊ እስላማዊ ጉባኤ Mr. Abdella Hamed المؤتمر الإسلامي الإرتري
13. ሰልፊ ስኒት ኤርትራ Mr. Mohamed Ali Sheib حزب الوفاق الإرتري
14. ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር Mr. Fessehay Hagos حركة الاتحاد الإرتري لإنقاذ الوطن
15. ዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ Mr. Goitom Kuflom التنظيم الديمقراطي لقومية البلين الإرترية
16. ሃገራዊ ግንባር ኤርትራ - ሕድሪ Mr. Yemane Gebremichael الإنقاذ الوطني الإرتري - حدري
17. ሃገራዊ ጉፋኤ ዓፋር ኤርትራ Mr. Ahmed Yusuf المؤتمر الوطني لعفر إرتريا
18. ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኣዳል Mr. Osman Kina حركة أدال الديمقراطية الإرترية
19. ኤርትራዊ ሃገራዊ ሰልፊ Mr. Isa Sayed الحزب الوطني الإرتري
20. ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ Mr. Omer Sultan الحركة الديمقراطية لساهو إرتريا
21. ግንባር ሃገራዊ ቀዋሚታት ኤርትራ Mr. Ibrahim Gebeel جبهة الثوابت الوطنية الإرترية

 No Civic Organizations Name ስም በርጌሳዊ ማሕበር اسم المنظمة المدنية
 22 Eritrean Global Solidarity ኤርትራዊ ዓለምለኻዊ ማሕበር الاتحاد العالمي الإرتري
 23 Eritrean Medical Association ማሕመር ሓካይም ኤርትራ الجمعية الطبية الإرترية
 24 Eritrean Youth Movement for Change ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢ حركة الشباب الإرتري للتغيير
 25 Eritrean Women's Independent Asscocacion for Peace & Democracy ነጻ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንሰላምን ዲሞክራስን اتحاد المرأة الإرترية المستقل للسلام والديمقراطية
 26 Eritrean National Dialogue Forum ኤርትራዊ መድረኽ ሃገራዊ ልዝብ منبر الحوار الوطني الإرتري
 28 Eritrean Mekaleh Media ኤርትራዊ መቓልሕ መድያ مركز مقالح الإعلامي الإرتري