መልሲ ንኣቶ ኣልኣሚን ብኣባላት ደግሓኤ፡

Veröffentlicht: Dienstag, 26. Oktober 2021 Geschrieben von Red Sea Eri

መቐጸልታ ቢኣባላት ደግሓኤ ዝዋሃብ ዘሎ መልሲ ንኣቶ ኣልኣሚን ጸሓፊ ህግደፍ።